پاورپوینت ترميم و تعويض دريچه هاي قلبي

پاورپوینت ترميم و تعويض دريچه هاي قلبي

پاورپوینت ترميم و تعويض دريچه هاي قلبي


تعداد صفحات 28


والوولوپلاستي


منظور بيشتر ترميم دريچه است تا تعويض آن.
دريچه ترميم شده عمر بيشتري نسبت به دريچه مصنوعي دارد و بيمار نيازي به دريافت ضد انعقاد ندارد.
ترميم انواعي دارد که در قسمت هاي بعد به آن ميپردازيم.
بعد از ترميم براي ارزيابي ميزان موثر بودن روش ترميم از طريق اکوکارديو گرافي که از راه مري انجام ميگيرد و ( TEE )ناميده ميشود استفاده ميکنيم. اغلب اين روش هاي ترميم نياز به بيهوشي عمومي و باي پس قلبي ريوي دارند.

 

کوميشوروتومي

يکي از متداول ترين روش هاي ترميم است.
دريچه ها لتهايي دارند که محل تماس لت ها به يکديگر را کوميشور گويند.
کوميشوروتومي روشي براي جدا کردن لت هاي به هم چسبيده دريچه ها ميباشد.
لت ها ممکن است به هم بچسبند و باعث بسته شدن کوميشور شوند؛ (يعني تنگي دريچه).
گاها چسبندگي لت ها آنقدر شديد است که حتي زماني که دريچه بايد باز شود و خون عبور پيدا کند باز نميشود و باعث نارسايي ميشود؛(پس زدن خون).
بر دو نوع است:
?)کوميشوروتومي باز
?)کوميشوروتومي بسته


خرید آنلاین